Fundusze europejskie
Unia Europejska przeznaczyła dla Polski około 67,3 miliarda euro wsparcia na lata 2007-2013.

Polska przygotowując się do absorpcji środków z funduszy europejskich opracowała w 2007 r. Narodową Strategię Spójności na lata 2007-2013.

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych:

Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”


Powyższe programy mają na celu wsparcie dużych projektów o zasięgu ogólnopolskim.

Projekty o zasięgu regionalnym wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) właściwych dla każdego regionu. Wsparcie w ramach RPO programów regionalnych adresowane jest zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw.

IMI Consulting uruchamia nową usługę dla wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani otrzymaniem dotacji z funduszy europejskich. Stworzyliśmy dział zajmujący się wyszukiwaniem i pozyskiwaniem przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa środków z programów europejskich.

Zadaniem IMI Group Consulting jest wsparcie przedsiębiorców we wszystkich etapach wnioskowania o dotacje - od opracowania i przygotowania po zarządzanie i kontrolę finansowanych projektów.

Zadaniem IMI Group Consulting jest wsparcie przedsiębiorców we wszystkich etapach wnioskowania o dotacje - od opracowania i przygotowania po zarządzanie i kontrolę finansowanych projektów.

Opracowanie projektu
Na tym etapie sprawdzamy czy dany projekt może liczyć na wsparcie finansowe zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Oceniamy również konkurencyjność projektów.

Wyodrębnienie źródeł finansowania
Na podstawie przygotowanego projektu i wstępnej selekcji sprawdzamy możliwe źródła jego finansowania i wyodrębniamy te najwłaściwsze.

Prezentacja wniosku o dotacje
IMI Consulting pomaga swoim klientom w przygotowaniu dokumentacji w zgodzie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Nadzór i zarządzanie projektem
Kontrolujemy projekt i jego rozliczanie, opracowujemy raporty z jego realizacji i wniosków o płatność.