Kontakt

IMI Consulting Sp. z o.o.
ul. Pańska 98 lok. 101
00-837 Warszawa
POLSKA

tel.: +4822 6219980
fax: +4822 6219976

email: imigroup@imigroup.pl

NIP: 521-31-29-803
KRS 0000149459
Kapitał zakładowy 50 000 PLN