Nasze usługi
Celem IMI Consulting jest zapewnienie swoim klientom serii usług na najwyższym poziomie: od doradztwa związanego
z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, po doradztwo księgowe, finansowe, podatkowe, prawne, ubezpieczeniowe.

W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i prawa handlowego

Pomagamy naszym klientom wybrać najlepszą formę prowadzenia działalności, dokonujemy analiz prowadzenia różnych form spółek, wspieramy naszych klientów w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej:

W fazie tworzenia, doradzamy najlepszy wybór formy prowadzenia działalności (spółka osobowa czy kapitałowa), bierzemy pod uwagę różnorodne uwarunkowania takiego wyboru (różna odpowiedzialność prawna i finansowa udziałowców);
Dokonujemy analizy i oceny opłacalności prowadzenia różnych rodzajów spółek, możliwości fuzji, przejęć i przekształceń spółek.

Struktura IMI Consulting umożliwia opracowanie analiz przedsiębiorstw i rynków, mających na celu:

Wyodrębnienie mocnych i słabych stron zarządzania danym przedsiębiorstwem;
Określenia możliwości wprowadzenia innowacji w celu optymalizacji organizacji przedsiębiorstw.


W zakresie pośrednictwa dotyczącego przedsiębiorstw i zakresie zawierania kontraktów

Dokonujemy oceny spółek, wyszukujemy możliwych partnerów, klientów. Zapewniamy pomoc w fazie zawierania
i wykonywania kontraktów.

Zapewniamy pomoc na etapie tworzenia spółek trust i joint venture, zapewniamy obsługę administracyjno-księgową oraz wybieramy najlepsze lokalizację na siedzibę firmy.


W zakresie księgowości i podatków

Zapewniamy pomoc na etapie tworzenia spółek trust i joint venture, zapewniamy obsługę administracyjno-księgową
oraz wybieramy najlepsze lokalizację na siedzibę firmy.

Nadzorujemy również prowadzenie księgowości bezpośrednio w siedzibach naszych klientów poprzez:

Wybór najodpowiedniejszego oprogramowania dla konkretnych przedsiębiorców;
Dostarczenie projektów budżetu dostosowanych do działalności danej firmy;
Szkolenie pracowników w zakresie obowiązków administracyjnych;
Okresową kontrolę księgowości;
Przygotowanie raportów finansowych.

Działalność w zakresie doradztwa podatkowego obejmuje:

Pomoc w kontaktach z Urzędem Skarbowym w celu zapewnienia jak najlepszej pozycji przedsiębiorstwa w sprawach podatkowych;
Doradztwo w celu dostosowania struktury i działalności firmy do jak najlepszych rozwiązań podatkowych;
Przedstawienie odwołań i apelacji od wyroków;
Przygotowanie deklaracji podatkowych (VAT, podatku dochodowego i innych).

Nasza firma zapewnia pośrednictwo wykwalifikowanego personelu (doradcy podatkowi) w kontaktach z Urzędami i Izbami Skarbowymi.


Zarządzanie personelem i płacami

Zajmujemy się bezpośrednio sprawami kadrowymi przedsiębiorstw, reprezentujemy naszych klientów w kontaktach
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędami Administracji Publicznej.

Nasza usługa obejmuje:

Zebranie danych osobowych zatrudnianych pracowników;
Zarządzanie odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych;
Zarządzanie danymi na temat zatrudnionych do ZUS;
Przygotowanie list płac;
Przygotowanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów podatkowych;
Wysyłkę drogą elektroniczną danych do ZUS;
Przygotowanie informacji dla pracownika (paski wynagrodzeń, RMUA) oraz wydruków przelewów opłat ZUS-u i podatku zgodnie z obowiązującym prawem polskim;
Przygotowanie dla pracowników rocznych rozliczeń podatkowych.


Inne usługi

Pomoc w uzyskiwaniu autoryzacji administracyjnych i licencji;
Rozwiązywanie problemów celnych;
Przygotowanie analiz ekonomiczno-finansowych;
Doradzanie w sprawach księgowych, finansowych, skarbowych;
Przygotowanie dokumentów na etapie organizacji, przekształceń spółek, nowych inwestycji, zaciągania kredytów;
Doradztwo w sprawach funkcjonowania i użytkowania programów księgowych;
Konsulting w sprawach rozpoczęcia działalności spółki;
Przygotowanie dokumentacji do rejestracji spółki;
Przygotowanie procedur notarialnych niezbędnych do założenia spółki;
Rejestracja spółki we wszystkich wymaganych instytucjach (Sąd, Regon, Urząd Skarbowy);
Prowadzenie postępowań w sprawie połączeń, przejęć, przekształceń i likwidacji spółek;
Doradztwo personalne.