Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów

Firma I.M.I. Consulting Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Optymalizacja współpracy „I.M.I. Consulting” Sp. z o.o. z partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Całkowita wartość projektu: 120.965,00 PLN
Wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 120.965,00 PLN
Całkowita wartość dofinansowania: 61.383,75 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2011 – 30.11.2011
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-013/11-00

Projekt polega na nabyciu i wdrożeniu przez firmę „I.M.I. Consulting” Sp. z o.o. rozwiązania informatycznego, jakim jest elektroniczny system obiegu dokumentów pomiędzy partnerami biznesowymi.

W ramach projektu zostanie nabyty i wdrożony elektroniczny system obiegu dokumentów obejmujący system archiwum elektronicznego.


ZAPYTANIE OFERTOWE o dostawę sprzętu, oprogramowania, usług IT i materiałów promocyjnych (PDF, 40kB, aktualizacja 5.09.2011 r.)

PROTOKÓŁ WYBORU PODWYKONAWCY

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO